Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Synedrella nodiflora (L.) Gaertn.
ชื่อพ้อง (Synonym)  Blainvillea latifolia (L.f.) DC., Blainvillea latifolia var. latifolia, Eclipta latifolia L.f., Ucacou nodiflorum (L.) Hitchc. Verbesina nodiflora L.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  ผักแครด
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  synedrella, cinderella weed

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Asteraceae
    Genus  Synedrella
          Species  nodiflora
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

 วัชพืชปีเดียว วัชพืชใบกว้าง อายุปีเดียวแต่อาจอยู่ข้ามปี เป็นพรรณไม้ล้มลุก ที่มีลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขาออกเป็นง่าม ตามกิ่งจะมีขนปกคลุมอยู่ประปราย สูงประมาณ 12 ฟุต ออกใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปมนรี ปลายแหลม โคนใบสอบติดเป็นปีกกับก้านใบเลย ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ผิวใบทั้งสองข้างจะมีขนปกคลุมอยู่ มีเนื้อใบบาง ขนาดของใบกว้างประมาณ 0.53.5 นิ้วยาว 1.5 นิ้วมีสีเขียว ดอกออกเป็นกลุ่ม ๆ อยู่ตามง่ามใบ แต่จะมีเฉพาะที่ส่วนยอดของต้นเท่านั้น จะไม่มีก้านดอก และดอกจะแบ่งออกเป็น 2 วง วงนอกยาวประมาณ 9 มม. ปลายแหลมและมีขนสีขาวปกคลุมอยู่ประปราย ส่วนวงในยาว 7 มม. ปลายมน ผิวเกลี้ยงกลีบดอกเป็นสีเหลืองรูปรางน้ำ ผลมีสีน้ำตาลดำ หรือสีดำ ผลยาวประมาณ 45 มม.

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

เป็นพรรณไม้กลางแจ้ง ที่ขึ้นอยู่ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นที่ชื้นหรือตามทุ่งหญ้า พบขึ้นทั่วไปทั้งในที่โล่งแจ้งและที่มีร่มเงาเล็กน้อย ตามที่รกร้างว่างเปล่า พบเป็นวัชพืชในพืชผักภาคกลางและตะวันออกเฉียงเหนือ

การแพร่กระจาย (Distribution)

ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออก

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Zingiber officinale (ขิง : ginger)
    Camellia sinensis (ชา : tea)
    Cocos nucifera (มะพร้าว : coconut)
    Colocasia esculenta (เผือก : taro)
    Glycine soja (ถั่วเหลือง : wild soybean, reseeding soybean)
    Manihot esculenta (มันสำปะหลัง : cassava)
    Oryza sativa (ข้าว : rice)
    Solanum lycopersicum (มะเขือเทศ : tomato)
    Sorghum bicolor (ข้าวฟ่าง : sorghum)
    Theobroma cacao (โกโก้ : cocoa)
    Zea mays (ข้าวโพด : corn, maize)
   Anacardium occidentale (มะม่วงหิมพานต์ : cashew nut)
    Ananas comosus (สับปะรด : pineapple)
    Arachis hypogaea (ถั่วลิสง : groundnut, peanut, Monkey Nut)
    Cola acuminata (โคล่า : abata cola)
    Corchorus olitorius (ปอกระเจาฝักยาว : Tossa Jute, Jew's Mallow)
    Elaeis guineensis (ปาล์มน้ำมันแอฟริกัน : African oil palm)
    Hevea brasiliensis (ยาง : rubber)
    Hibiscus sabdariffa (กระเจี๊ยบแดง : roselle)
    Ipomoea batatas (มันเทศ : sweet potato)
    Musa textilis (กล้วย, กล้วยดำ : abaca)
    Nicotiana tabacum (ยาสูบ : tobacco)
    Paullinia cupana (กัวรานา : guarana)
    Vigna unguiculata (ถั่วพุ่ม : cowpea)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

 ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้   ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต หรือใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทคลุมฆ่า ก่อนต้นอ่อนงอก หรืองอกแล้วมีใบไม่เกิน 5 ใบ ซึ่งการใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย เช่น Bentazone, butachlor, 2,4-D, MCPA และ oxidiazon ในข้าว nicosulphuron acetochlor ในข้าวโพด cyanazine, metolachlor, metribuzin และ cinmethylin ในถั่วเหลือง

เอกสารอ้างอิง (Reference)

 [1] Crop Protection Compendium. 2011. URL: http://www.cabi.org/cpc/default.aspx?site=161&page=4063
[2] Plants Database. 2013. Needle and thread. Natural Resources Conservation Service (NRCS). USDA. URL: http://plants.usda.gov/java/
[3] พรชัย เหลืองอาภาพงศ์. 2540. วัชพืชศาสตร์. โรงพิมพ์ลินคอร์น, กรุงเทพฯ. หน้า 106-134, 467-492, 225-239.
[4] ศูนย์รวมข้อมูลสิ่งมีชีวิตในประเทศไทย. 2555" URL: http://www.thaibiodiversity.org/
[5] สมุนไพรดอทคอม. มปป. ผักแครด. URL: http://www.samunpri.com/modules.php?name=Herbs&file=phor&func=phor16

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication