Ludwigia adscendens (L.) H.Hara

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Ludwigia adscendens (L.) H.Hara
ชื่อพ้อง (Synonym)  Jussiaea adscendens L.
Jussiaea repens L.
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  แพงพวย ผักแผง แพงพวยน้ำ
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  creeping water primrose

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Onagraceae
    Genus  Ludwigia
          Species  Ludwigia adscendens
              Variety  

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

วัชพืชประเภทใบกว้าง เป็นพืชลอยน้ำ ใบเลี้ยงคู่ อายุหลายปี ลำต้นเลื้อยทอดไปบนผิวน้ำ พยุงลำต้นด้วยรากลักษณะสีขาวคล้ายฟองน้ำ บางครั้งอาจพบขึ้นบนบก ซึ่งอาจเจริญจากแหล่งน้ำ หรือพื้นที่นั้นเป็นพื้นที่ชุ่มชื้น น้ำท่วมถึงได้ ลำต้นเป็นไหลกลม ยาวเลื้อยทอดไปตามลำน้ำ รากแตกตามข้อเป็นกระจุก มีทั้งรากปกติและรากที่เปลี่ยนเป็นทุ่นช่วยพยุงลำต้น มีลักษณะเป็นเนื้อเยื่อสีขาวพองยาวเรียว ใบเป็นใบเดี่ยว สีเขียวมัน เรียงแบบสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับหรือรูปขอบขนาน โคนใบสอบแหลม ปลายใบมน ขอบใบเรียบ ด้านใบเรียวยาว ดอกเดี่ยวออกที่ซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ก้านดอกยาว กลีบเลี้ยง 5 กลีบ โคนติดกันและติดกับรังไข่ กลีบดอกสีขาวนวล โคนกลีบสีเหลือง 5 กลีบ กลีบดอกร่วงหลุดง่าย เกสรเพศผู้ 10 อันสีเหลือง ล้อมรอบเกสรเพศเมีย 1 อันผลเป็นผลเดี่ยวรูปทรงกระบอกยาว ภายในมีเมล็ดจำนวนมาก ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

พบขึ้นตามแหล่งน้ำข้างทาง ที่ชุ่มชื้นที่น้ำท่วมถึง เป็นวัชพืชในนาข้าว เช่น ข้าวนาดำ ข้าวน้ำลึก หรือข้าวขึ้นน้ำ ทนความแห้งแล้งได้บ้าง เป็นพืชที่มีถิ่นกำเนิดเอเชีย พบการกระจายในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และออสเตรเลีย

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Bangladesh, Cambodia, China, India, Indonesia, Japan, Jordan, Laos, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Thailand, Turkey, Vietnam
Africa: Benin, Gambia, Ghana, Kenya, Mali, Mauritius, Nigeria, Senegal, Sierra Leone, Tanzania, Uganda, Zimbabwe
North America: Mexico, USA (restricted distribution)
Central America and Caribbean:  Cuba, Honduras, Jamaica, Puerto Rico
South America: Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay
Europe: Belgium, France, Germany, taly, Netherlands, Spain, Switzerland, United Kingdom
Oceania:  Australia, Papua New Guinea

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

    Oryza sativa (ข้าว : rice)

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

-

วิธีการควบคุม (Control measure)

ควบคุมโดยวิธีกล เช่น ใช้แรงงานคนถอน หรือดึงออกก่อน หรือตัดฟันก่อนที่พืชออกดอก หรือใช้วัสดุคลุมดินเพื่อไม่ให้ต้นอ่อนงอกและเจริญขึ้นมาเหนือดินได้ ควบคุมด้วยสารเคมี ใช้สารกำจัดวัชพืชประเภทเลือกทำลายเฉพาะวัชพืชประเภทใบกว้าง เช่น 2,4-D MCPA หรือสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เลือกทำลายทำลาย เช่น พาราควอท ไกลฟอเสต การใช้สารเคมีควบคุมวัชพืช ต้องเลือกสารกำจัดวัชพืชที่ไม่เป็นพิษต่อพืชปลูก และขณะฉีดพ่นต้องไม่ให้ถูกพืชปลูกด้วย

เอกสารอ้างอิง (Reference)

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication