นับตั้งแต่ พ.ศ. 2560 อนุสัญญา IPPC มีภาคีสมาชิก 183 ประเทศ (FAO แบ่งประเทศในโลกเป็น 7 ภูมิภาค ประกอบด้วย 1)North America  2)Latin America and the Caribbean  3)Europe  4)Africa  5)Near East  6)Asia และ 7)South West Pacific สำหรับตัวเลขในวงเล็บเป็นปี ค.ศ. ที่ประเทศเข้าเป็นภาคีสมาชิกอนุสัญญา IPPC )

Africa

Algeria (1985), Benin (2010), Botswana (2009), Burkina Faso (1995), Burundi (2006), Cameroon (2006), Cape Verde (1980), Central Africa Republic (2004), Chad (2004), Colombia (1970), Comoros (2007), Congo (2004), Côte d’Ivoire (2004), Democratic Republic of the Congo (2015), Djibouti (2008), Equatorial Guinea (1991), Eritrea (2001), Ethiopia (1977), Gabon (2008), Chana (1991), Guinea (1991), Guinea-Bissau (2007), Kenya (1974), Lesotho (2013), Liberia (1986), Madagascar (2006), Malawi (1974), Mali (1987), Mauritania (2002), Mauritius (1971), Morocco (1972), Mozambique (2008), Namibia (2007), Niger (1985), Nigeria (1993), Rwanda (2008), Sao Tome and Principe (2006), Senegal (1975), Seychelles (1996), Sierra Leone (1981), South Africa (1956), South Sudan (2013), Sudan (1971), Swaziland (2005), Togo (1986), Tunisia (1971), Uganda (2007), United Republic of Tanzania (2005), Zambia (1986), Zimbabwe (2012)