Chenopodium album L. 1753

ชื่อศัตรูพืช (Name of pest)

ชื่อวิทยาศาสตร์ (Scientific name)  Chenopodium album L. 1753
ชื่อพ้อง (Synonym)  Chenopodium album subsp. reticulatum (Aellen) Beauge ex Greuter & Burdet
Chenopodium reticulatum Aellen
ชื่อสามัญภาษาไทย (Common name , Thai)  
ชื่อสามัญภาษาอังกฤษ (Common name)  bacon-weed, common lambsquarters, fat hen, frost-blite, mealweed, pigweed, white goosefoot

ข้อมูลทางอนุกรมวิธาน (Taxonomic information)

Family  Chenopodiaceae
    Genus  Chenopodium
          Species  Chenopodium album
              Variety  -

ลักษณะทางพฤษศาสตร์ (Botanical characteristics)

-ใบมีลักษณะรูปทรงไข่ขอบใบหยัก
-ลำต้นมีลักษณะเหลี่ยมตั้งตรงสีเขียวอ่อน แตกกิ่งมาก สูงประมาณ 0.3-2 เมตร
-ดอกเป็นแบบสมบูรณ์เพศ ประกอบด้วยเกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน และช่อดอกมีสีเขียว  
-เมล็ดค่อนข้างกลมแบนสีดำ เป็นมัน รูปร่างคล้ายเลนส์นูน ผิวเมล็ดมีเยื่อบางสีน้ำตาลและเทาห่อหุ้ม และมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.7-1.5 มิลลิเมตร

ถิ่นที่อยู่ (Habitat)

-กระจายอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกพืชทั่วไปส่วนใหญ่ จัดเป็นวัชพืชลำดับต้นๆที่ระบาดเกือบทั่วโลก 
-พิ้นที่ดินรกร้างว่างเปล่า
-พื้นที่ริมถนน ริมชายฝั่ง
-ปรับตัวและเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพแวดลล้อม
 

การแพร่กระจาย (Distribution)

Asia: Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, China, India, Indonesia, Iran, Iraq, Israel, Japan, Korea (Republic of), Lebanon, Mongolia, Nepal, Pakistan, Saudi Arabia, Sri Lanka, Taiwan, Turkey, United Arab Emirates
Africa: Algeria, Botswana, Egypt, Ethiopia, Kenya, Lesotho,  Morocco, Mozambique, Nambia, South Africa, Swaziland, Tanzania, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe
North America: Canada, Mexico, USA
South America: Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Peru
Europe: Austria, Belgium, Bulgaria, Czechoslovakia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Hungary, Italy, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, Ukraine, Yugoslavia
Oceania: Australia, New Zealand

พืชปลูกที่พบวัชพืชระบาด (Infestation in crop)

ถั่วลิสง (Arachis hypogaea
บีทหวาน (Beta vulgaris var. saccharifera
กะหล่ำปลี (Brassica oleracea var. capitata
ชา (Camellia sinensis
ถั่วหัวช้าง (Cicer arietinum
พืชสกุลส้ม (Citrus spp.) 
สตรอเบอรี่ (Fragaria ananassa
ถั่วเหลือง (Glycine max
ฝ้าย (Gossypium hirsutum
ทานตะวัน (Helianthus annuus
ข้าวบาร์เลย์ (Hordeum vulgare
มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum
ยาสูบใบใหญ่ (Nicotiana tabacum
ข้าว (Oryza sativa
มันฝรั่ง (Solanum tuberosum
ข้าวฟ่าง (Sorghum bicolor
ข้าวสาลี (Triticum aestivum
องุ่น (Vitis vinifera
ข้าวโพด (Zea mays
สับปะรด (Ananas comosus
มันเทศ (Ipomoea batatas
กล้วย (Musa spp.)
พริกไทย (Piper nigrum
อ้อย (Saccharum officinarum
 

ศัตรูธรรมชาติ (Natural enemy)

Alternaria alternata, Ascochyta betae, Ascochyta hyalospora, Passalora dubia, Pleospora calvescens

วิธีการควบคุม (Control measure)

เนื่องจากวัชพืชชนิดนี้เป็นศัตรูพืชกักกัน ซึ่งเป็นวัชพืชที่ไม่ควรพบอยู่ในประเทศไทยหรือถ้าพบก็ต้องอยู่ในการควบคุมหรือมีการเฝ้าระวังได้ ดังนั้น หากมีการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบต้องใช้มาตรการสุขอนามัยพืช (Phytosanitary measures) เช่น
-วิเคราะห์ความเสี่ยงศัตรูพืช เพื่อออกกฎระเบียบการนำเข้าผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้ จากประเทศที่มีวัชพืชนี้
-สุ่มตรวจสอบผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของเมล็ดวัชพืชชนิดนี้ ทุก shipment ที่มีการนำเข้า 
-พิจารณาการผลิตในแหล่งผลิตของประเทศที่จะส่งออกผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์พืชที่มีโอกาสเป็นเส้นทางของวัชพืชชนิดนี้มายังประเทศไทย เช่น การทำความสะอาดแปลง / การปฏิบัติการเขตกรรมที่เหมาะสม / กานควบคุมวัชพืชด้วยชีววิธี / การควบคุมวัชพืชด้วยสารเคมี / การบริหารจัดการศัตรูพืชแบบบูรณาการ (Integrated Pest Management)

เอกสารอ้างอิง (Reference)

[1] URL https://www.cabi.org/isc/datasheet/12648
[2] CAB International 2005. Crop Protection Compendium. Walingford, UK: CAB International.

แหล่งเก็บรักษาตัวอย่างอ้างอิง (Specimen depository)

สถานภาพศัตรูพืช (Pest status)

Presence

☐ Present: in all parts of the area
☐ Present: only in some areas
☐ Present: except in specified pest free areas
☐ Present: in all parts of the area where host crop(s) are grown
☐ Present: only in some areas where host crop(s) are grown
☐ Present: only in protected cultivation
☐ Present: seasonally
☐ Present: but managed
☐ Present: subject to official control
☐ Present: under eradication
☐ Present: at low prevalence

Absence

☐ Absent: no pest records
☐ Absent: pest eradicated
☐ Absent: pest no longer present
☐ Absent: pest records invalid
☐ Absent: pest records unreliable
☐ Absent: intercepted only

Transience

☐ Transient: non-actionable
☐ Transient: actionable, under surveillance
☐ Transient: actionable, under eradication